Korona.talenom.fi
Talenom korona
korona

Korona tietopaketti

Me Talenomilla haluamme auttaa sinua, että selviät kriisin yli mahdollisimman pienin vaurioin. Mitä aktiivisemmin toimit, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on. Huolehdi toimintakyvystäsi, tee tarvittavat päätökset, ja kehitä toimintaasi nopeastikin.

Talenom seuraa PK-yritysten kassatilannetta sekä laskutuksen muutosta koronatilanteen ajan

Alla olevat graafit kuvaavat pk-yritysten kassatilanteen ja laskutuksen muutosta. Pinkki viiva kertoo vuoden 2020 kehityksestä. Violetti viiva edustaa samaa ajankohtaa 12 kuukautta aiemmin. Viemällä hiiren osoittimen graafin alakulmaan esiin tulevat miinus- ja plus-painikkeet, joiden avulla voit zoomata päivä-, viikko- tai kuukausikohtaiseen näkymään. Pankkitilin saldo on keskeinen maksuvalmiuden mittari. Hieman yrityksen toiminnasta riippuen pidetään suositeltavana tilannetta, jossa yrityksen kassasta löytyy parin kuukauden menoja vastaava summa. Näin yrityksellä on riittävästi puskuria esimerkiksi tilanteessa, jossa myyntisaamiset viivästyvät. Lähetettyjen laskujen maksuviive kertoo montako päivää myöhässä yrityksen lähettämät laskut keskimäärin maksetaan. Vaikeassa taloustilanteessa asiakas saattaa pyrkiä lykkäämään laskujenmaksua helpottaakseen omaa kassatilannettaan. Se voi puolestaan vaikeuttaa laskuttavan yrityksen kassatilannetta. Lähetettyjen laskujen keskikoko ja kappalemäärät tarjoavat näkymän liiketoiminnan volyymiin. Kappalemäärän muutos saattaa heijastella yritysten asiakkaiden määrän muutosta. Laskujen keskikoon muutos puolestaan sitä, kuinka paljon yksittäinen asiakas ostaa. Nämä kaksi käyrää eivät välttämättä kulje samaan suuntaan – esimerkiksi, jos taloustilanne ei kohtele eri toimialoja tai erikokoisia yrityksiä samalla tavalla. Kuvaajien luvut päivitetään joka maanantai klo 10.

Talenomin kirjanpidon johtava asiantuntija Juuli Ahosola nostaa muutamia keskeisiä tukitoimenpiteitä. Katso, mitä tukitoimenpiteitä yrittäjä tai yritys voivat hyödyntää koronatilanteen aikana.

>

Huolehdi toimintakyvystäsi, tee tarvittavat päätökset, ja kehitä toimintaasi nopeastikin.

Nyt vaaditaan johtajuutta

 • Älä lamaudu, tee tarvittavat päätökset, vaikka ne olisivat
  kipeitä.
 • Toimi nopeasti, vaikutusmahdollisuudet ovat nyt
  parhaimmillaan.
 • Pidä henkilöstö ja avainhenkilöt ajan tasalla ja tihennä
  hallituksen kokouksia viikkotasolla.
 • Huolehdi henkilöstön jaksamisesta.
 • Siirry viimeistään nyt mahdollisimman paljon digiaikaan (mm. videoneuvottelut ja etätyöt).

Varmista yrityksen maksuvalmius

 • Hae mahdollisuuksien mukaan lykkäystä verojen maksuun:
  ALV ja Työnantajasuoritukset ja mahdolliset muut verot. Ota yhteys tarvittaessa taloushallinnon asiantuntijaasi.
 • Neuvottele tilapäisestä vuokranalennuksesta tai hae lykkäystä  vuokran maksuun.
 • Katso Talenom Onlinesta, mitä laskuja on tulossa maksuun ja hae niihin tarvittaessa lykkäystä.
 • Tarkastele rehellisesti, mitkä kulut voi tässä tilanteessa  turhina karsia.
 • Pidä saatavasi ajantasalla! Aktivoi viimeistään nyt Talenomin Myyntilaskutuksen maksumuistutuspalvelu ja perintään siirto. Myyntilaskut 0207 525 113
 • Aktivoi viimeistään nyt Talenom Rahoituspalvelut, jotta voit
  parantaa kassatilannettasi, Asiakaspalvelu 0207 525 000,
  arkisin klo 6:00 – 21:00.
 • Ota yhteys pankkiin. Pankit myöntävät nyt paitsi
  lyhennysvapaata myös lisälainaa Finnveran 80 prosentin
  takauksella. Talenomin jaksotetut raportit auttavat pankkia
  tekemään päätökset nopeasti.
 • Aloita työvoiman sopeuttaminen ajoissa eli anna tarvittaessa
  lomautusvaroitus ja käynnistä mahdollisesti yt-neuvottelut

Ajattele luovasti

 • Mieti, mitä töitä voi tehdä nyt kun on hiljaista
  (esim. kausihuollot, suursiivous, verkkokoulutukset)
 • Kysy, olisiko henkilöstöstäsi apua niissä yrityksissä, joita
  tilanne kuormittaa. Yhteistyö voi auttaa molempia – nyt ja
  jatkossa.
 • Mieti uusia ja aiempaa tehokkaampia toimintatapoja, joilla voit kasvattaa myyntiä sekä kehittää toimintaa.

Yrityksille suunnatut tukitoimenpiteet

Katso mitä tukea yrityksesi voi hakea koronatilanteen johdosta.

Toimi

Mikä?

Kenelle?

Mitä tarkoittaa?

Lisätietoja?

Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Avustus (ei tarvitse maksaa takaisin)

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus,jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Kohdentuu selvitys- ja suunnittelutyöhön.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Business Finland: Kehittämisrahoitus häiriötilanteissa

Avustus (ei tarvitse maksaa takaisin)

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

Kehittämisrahoitus (max 100 000eur) liiketoiminnan häiriötilanteissa Kohdentuu kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen. Rahoituksella yritys voi kehittää niitä asioita, joita se on tunnistanut ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden seurauksena yritykselle pitää syntyä uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Pankkilainojen lyhennysvapaat Finnvera ja Business Finland + muut pankit

Maksujen lykkäys

Lyhennysvapaat on tarkoitettu yrityksille, joilla on lainaa ja koronavirustilanteen vuoksi eivät pysty lyhentämään lainoja lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Rahoittaja myöntää tietyn ajanjakson lyhennysvapaaksi eli silloin ei tarvitse maksaa lainojen lyhennyksiä. Lyhennysvapaalla lainasta maksetaan vain korot. Lyhennysvapaan aika ja muut ehdot ovat pankkikohtaisia. Esim. OP ja Danske Bank arvioi maksuaikojen muutokset tapauskohtaisesti. Nordea myöntää 3 kk lyhennysvapaata. Aktia myöntää 8 kk lyhennysvapaata, josa sitä haetaan 30.5 mennessä. Business Finland voi myöntää tyypillisesti enintään 3 vuotta lyhennysvapaata. Finnvera voi myöntää 6 kk lyhennysvapaata. Finnvera on myöntänyt pankeille luvan antaa lyhennysvapaita takaamiinsa lainoihin.

https://www.yrittajat.fi/uutiset/621863-selvitimme-miten-pankit-reagoivat-yritysten-ahdinkoon-mahdollisuus-yli-kahdeksan https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/autamme-yrityksia-koronaepidemian-aikana

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Pankkikohtaisesti pankkien nettisivuilta

ELY-keskus: Avustus tilanneanalyysin tekemiseen koronatilanteessa

Avustus (ei tarvitse maksaa takaisin)

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:
•jotka työllistävät 1-5 työntekijää hakemushetkellä (mukaan lukien yrittäjät), ja joiden työaika on vähintään 30 h/vko.
•joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
•jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
•kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

(Tätä suurempien yritysten avustukset haetaan Business Finlandilta. Ks yllä)
(Yksinyrittäjille tulossa oma avustus, jota myöntävät kunnat.)

Yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Tähän on mahdollista saada avustusta. Avustuksella motivoidaan henkilökunnan palkanmaksuun.

Palkkakustannuksena käytetään vakioitua laskennallista 2 000 euron palkan määrää /työntekijä sekä laskennallista 50 % välillisten kustannusten määrää.

Avustusta voi saada 80 % laskennallisista kustannuksista, max 10 000 euroa. Ennakkoon avustusta maksetaan 70 %. Maksatushakemuksessa tulee esittää loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

ELY-keskus: Avustus kehittämistoimenpiteisiin koronatilanteessa

Avustus (ei tarvitse maksaa takaisin)

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:
•jotka työllistävät 1-5 työntekijää hakemushetkellä (mukaan lukien yrittäjät), ja joiden työaika on vähintään 30 h/vko.
•joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
•jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
•kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

(Tätä suurempien yritysten avustukset haetaan Business Finlandilta. Ks yllä)
(Yksinyrittäjille tulossa oma avustus, jota myöntävät kunnat.)

Avustusta voidaan myöntää laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Toimenpiteet voivat liittyä esim liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Avustuksena voi saada 80 % kustannuksista, enintään 100 000 euroa. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

Pankkilainojen nosto; Finnveran takaus 80%

Pankkilaina (käyttöpääomalaina), jonka Finnvera takaa 80 %:sti.

Pk-yritykset, jotka tarvitsevat lainaa selvitäkseen korona-ajasta. Yrityksillä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset eli edellytykset lainan takaisinmaksamiselle. Takauksen edellytyksenä lisäksi, että yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat kunnossa.

Finnvera takaa rahoituslaitosten myöntämiä lainoja pk-yrityksille koronasta selviytymiseksi. Yrittäjän tulee olla suoraan yhteydessä pankkiin, jossa laaditaan normaalisti lainahakemus. Pankki hakee takauksen yrityksen puolesta Finnverasta. Finnvera käsittelee takaushakemuksen nopealla prosessilla. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset. Finnveran takaustuotteet: Alkutakaus enintään 3 v toimineille yrityksille (takaus 10 teur – 80 teur, 80 % velan määrästä). Osakkailta edellytetään lisäksi omavelkaista erityistakausta 25 % Finnveran takauksen summasta. Toimialat: lähes kaikki, ei maatalous eikä perustajaurakointi. Pk-takaus yli 3 v toimineille yrityksille. Voidaan kattaa enintään 150 000 euron laina. Yrityksen luottoluokitus oltava A ja henkilöomistus väh 50 %. Finnvera-takaus. Jos Alkutakaus tai Pk-takaus eivät sovellu yritykselle. Ks tarkemmat edellytykset Finnveran sivustolta.

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/finnvera-takaus

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/pk-takaus

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/finnvera-takaus

Ennakkoverojen muutos verovuodelle

Ennakkoverojen pienentäminen tai poistaminen

Mahdollista kaikilla yrityksillä.

Yritykset voivat poikkeuksellisesti pienentää tilikauden ennakkoveroja tai hakea ne kokonaan pois ilman kirjanpidon raportteja, ennustetta tilikauden verotettavasta tuloksesta tai muita kirjallisia lisäselvityksiä.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/

Verojen maksujärjestely

Maksujen lykkäys

Mahdollista kaikilla yrityksillä.

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa. Yrityksien on kuitenkin mahdollista hakea helpoitettua maksujärjestelyä. 1. erä maksujärjestelystä erääntyy vasta 3kk:n päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä ja maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat lisätään automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-voit-hakea-yrityksellesi-maksuj%C3%A4rjestely%C3%A4-helpotetuin-ehdoin-25.3.-alkaen/

Yrittäjän työttömyysturva

Tuki yrittäjälle

Yrittäjät ja freelancerit

Yrittäjien ja freelancereiden on mahdollista hakea työmarkkinatukea 724 euroa kuukaudessa. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää kohti. Työmarkkinatukea on mahdollista saada 16.3-30.6.2020 väliseltä ajalta. Yrittäjän tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi 15.4.2020 mennessä, jotta hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta.

https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya#ha-korona-olen-yrittaja-mita-hallituksen-esittamat-tyottomyysturvan-uudistukset-tarkoittavat-minulle

Työnantajan tyel-maksujen pienennys

Väliaikainen maksujen pienennys

Mahdollista kaikilla yrityksillä, joilla on työntekijöitä

Työnantajan työeläkemaksuja pienennetään 2,6% viimeistään 1.6.2020 lähtien. Alennus voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2020/koronaviruksen-vaikutuksista-elakevakuuttamiseen

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoelakeyhtioille-mahdollisuus-pidentaa-tyel-ja-yel-maksujen-maksuaikaa

Tyel- ja YEL-maksujen maksuaikojen helpotus

Vakuutusyhtiöillä mahdollisuus myöntää väliaikaisesti pidempiä maksuaikoja

Mahdollista kaikilla yrityksillä, jotka maksavat Tyel- tai Yel-maksuja

Eläkevakuutusmaksuihin, jotka erääntyvät 20.3.-30.6.20 välisenä aikana, on mahdollista hakea enintään 3 kuukautta pidempi maksuaika. Maksujan pidennys on haettava erikseen omalta vakuutusyhtiöltä ja maksuajan pidennyksen saaminen on vakuutusyhtiökohtaista.

https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2020/elakevakuutusmaksuihin-saa-joustoa

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoelakeyhtioille-mahdollisuus-pidentaa-tyel-ja-yel-maksujen-maksuaikaa

YT-menettely ja lomautukset

Palkanmaksamisen järjestelyt

Työnanatajille

Lomautusilmoitusaika 5 pv, myös määräaikaisen voi lomauttaa, koeajalla olevan työsuhteen voi päättää myös tuta-perusteella, lomauksesta voidaan sopia ilman, että työntekijä menettää työmarkkinatuen, yt-esitysaika 5 päivää, yt-neuvotteluaika 5 päivää.

Kuntien tuki yksinyrittäjille

Avustus (ei tarvitse maksaa takaisin)

Yksinyrittäjä

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille toimintatukea 2000 euroa. Yksinyrittäjät, jotka ovat tehneet kannattavaa yritystoimintaa ennen koronan aiheuttamaa katkoa, voivat hakea avustusta kaikkiin yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin erityisesti kiinteisiin kustannuksiin, kuten vuokriin. Hakulomakkeet ja ohjeet tarkentuvat myöhemmin.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajat-voivat-hakea-tukea-kunnilta-koronavirustilanteessa

>

Apuja kassanhallintaan

Toimi välittömästi ja reagoi ennakkoveroihin heti!

Mikäli yrityksesi tilikauden näkymä koronan seurauksena on ennustettua heikompi, voimme hakea yrityksellenne uuden päätöksen ennakkoveroihin. Tämä tarkoittaa sitä, että tilikauden ennakkoveroja saa alennettua tai haettua kokonaan pois. Tämä parantaa yrityksenne kassatilannetta.

Pyydä apua omalta taloushallinnon asiantuntijaltasi

Rahoitussopimus on paras tapa varautua pahimman yli

Rahoituspalvelut ovat paras tapa varautua Koronan aiheuttamiin kassahaasteisiin.

Varmista, että olet tehnyt sopimuksen Talenomin Rahoituspalveluista!

Soita 0207 525 000 tai laita sähköpostia varaudu@talenom.fi

Lue lisää: https://www.talenom.fi/palvelut/laskurahoituspalvelut

Bi Liten saldoennuste on nyt kaikkien käytössä

Haluamme varmistua, että sinulla on parhaat mahdolliset työkalut kassatilanteiden ennakointiin. Siksi BI Liten saldoennuste työkalu on avattu kaikille asiakkaillemme ilmaiseen käyttöön.

Talenom saldoennuste
Soita tarvittaessa tukinumeroon 0207 525 110, arkisin klo 6:00 -21:00 tai laita sähköpostia neuvonta.verkkopalvelu@talenom.fi
Lue lisää: https://www.talenom.fi/palvelut/business-intelligence

Tehosta rahankiertoa ja minimoi luottotappioriskit!

Talenomin asiakkaana pystyt nyt tarkistamaan asiakkaasi luottotiedot puoleen hintaan 2 kk ajan.

Luottotietäjän löydät Talenom Onlinen etusivulta.

Kampanja voimassa toukokuun loppuun asti.

Asiakaspalvelukeskus palvelee

Arkisin 6:00 – 21:00 0207 525 000, info@talenom.fi

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500